Kutsu liittokokoukseen

13.3.2014

Tervetuloa Karjalainen Nuorisoliitto ry:n sääntömääräiseen liittokokoukseen, joka pidetään Kevätpäivien yhteydessä Kauniaisissa sunnuntaina 6.4. klo 10.30. Paikkana on kokoustila Uudella Paviljongilla, Läntinen koulupolku 3, Kauniainen. Valtakirjojen tarkastus alkaa klo 10.00. Kokouk­sessa käsitellään liiton sääntöjen 9 §:n mukaiset asiat.
 
Nuorisoliiton varsinaisena jäsenenä oleva yhteisö valtuuttaa liittokokoukseen yhden (1) edustajan käyttämään yhteisön ääniä sekä nimeää edustajalle vähintään yhden (1) varaedustajan. Yksityinen henkilö voi käyttää äänioikeuttaan myös asiamiehen välityksellä.
 
      Liiton kokouksissa kullakin varsinaisella jäsenellä on ääniä seuraavasti:

liiton jäsenenä olevilla rekisteröidyillä karjalaisseurojen piireillä kullakin 70 ääntä
muilla jäsenenä olevilla yhteisöillä kullakin kymmenen (10) ääntä jokaista alkavaa 10 jäsentä kohden, kuitenkin enintään 200 ääntä
yksityisillä henkilöillä kullakin yksi (1) ääni
     
Yhdistyksen edustajamääriä laskettaessa katsotaan jäsenmääräksi se määrä, jonka yhdistys on ilmoittanut viimeisessä toimintatietolomakkeessaan. Mikäli yhdistys on liittynyt liittoon kuluvana vuonna, on sillä oikeus lähettää liittoko­koukseen edustajia sen jäsenmäärän mukaisesti, minkä se on jäsenhake­muksessaan ilmoittanut. Yhdistys voi tarkistaa edustajamääränsä liiton toimistos­ta.
 
Edustajilla tulee olla asianmukaisesti allekirjoitettu valtakirja. Loput kokouspaperit lähetetään yhtenä kappaleena seuranne/piirin (nuorisojaoston) puheenjohtajalle tai toiminnasta vastaavalle henkilölle.
 
Liittokokousedustajille on tarjolla lounas Kauniaisten ruotsinkielisessä koulukeskuksessa klo 11.00-13.30 hintaan 6,5 €. He ovat myös tervetulleita seuraamaan Kevätpäivien pääjuhlaa Uuteen Paviljonkiin klo 13.00-14.30. Molemmista pyydämme ilmoittamaan etukäteen.
 
Tervetuloa!
 
Karjalainen Nuorisoliitto ry
hallitus