Kutsu liittokokoukseen

22.3.2016

KUTSU


KARJALAINEN NUORISOLIITTO RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN LIITTOKOKOUS 23.4.2016 IMATRALLA

Tervetuloa Karjalainen Nuorisoliitto ry:n sääntömääräiseen liittokokoukseen, joka pidetään GraniFolkin yhteisharjoitusten jälkeen Imatralla sunnuntaina 23.4. klo 15.30. Paikkana on Vuoksenniskan koulu, Vuoksenniskantie 96, Imatra. Valtakirjojen tarkastus alkaa klo 15.00. Kokouksessa käsitellään liiton sääntöjen 9 §:n mukaiset asiat.

Nuorisoliiton varsinaisena jäsenenä oleva yhteisö valtuuttaa liittokokoukseen yhden (1) edustajan käyttämään yhteisön ääniä sekä nimeää edustajalle vähintään yhden (1) varaedustajan. Yksityinen henkilö voi käyttää äänioikeuttaan myös asiamiehen välityksellä.

Liiton kokouksissa kullakin varsinaisella jäsenellä on ääniä seuraavasti:
- liiton jäsenenä olevilla rekisteröidyillä karjalaisseurojen piireillä kullakin 70 ääntä
- muilla jäsenenä olevilla yhteisöillä kullakin kymmenen (10) ääntä jokaista alkavaa 10 jäsentä kohden, kuitenkin enintään 200 ääntä
- yksityisillä henkilöillä kullakin yksi (1) ääni

Yhdistyksen edustajamääriä laskettaessa katsotaan jäsenmääräksi se määrä, jonka yhdistys on ilmoittanut viimeisessä toimintatieto-lomakkeessaan. Mikäli yhdistys on liittynyt liittoon kuluvana vuonna, on sillä oikeus lähettää liittokokoukseen edustajia sen jäsenmäärän mukaisesti, minkä se on jäsenhakemuksessaan ilmoittanut. Yhdistys voi tarkistaa edustajamääränsä liiton toimistosta.

Edustajilla tulee olla asianmukaisesti allekirjoitettu valtakirja. Loput kokouspaperit lähetetään sähköisenä yhtenä kappaleena seuranne/piirin (nuorisojaoston) puheenjohtajalle tai toiminnasta vastaavalle henkilölle viimeistään 15.4.

Tervetuloa!
Karjalainen Nuorisoliitto ry
hallitus