Perinnetietoa ohjaajille

100 pistoa perinteeseen

Vuonna 2017 itsenäinen Suomi täytti sata vuotta. Juhlavuoden kunniaksi kokosimme yhteen sata suomalaista kulttuurielementtiä vuotuisperinteistä kahvinjuontiin. Syntyi 100 pistoa perinteeseen materiaalipaketti, joka sisältää leikkejä, loruja, reseptejä, askarteluohjeita ja paljon muuta. Aineistopaketin löydät oheisesta linkistä.

PDF-tiedosto100 pistoa perinteeseen -vihko.pdf (10.7 MB)
100 pistoa perinteeseen -materiaalipaketti (pdf)

Juuret Karjalassa

Vuonna 1999 valmistunut Karjalan Liiton toimittama kalvosarja on oiva apuväline ohjaajille, opettajille ja muille kiinnostuneille. Kalvosarja kertoo Karjalan historiasta ja kulttuurista.

Juuret Karjalassa -kalvosarja

 

Sukupuu -materiaalipaketti

Lataa tästä käyttöösi sukututkimukseen johdattava materiaalipaketti, joka sisältää täytettävän sukupuupohjan, oppaan sukututkimukseen ja ohjaajan oppaan sukututkimuksen opettamiseen.

Sukupuu_kuva.jpg (2.8 MB)
Sukupuu_opettajan opas.pdf (359 kB)
Sukututkimusopas sukupuuta varten.pdf (535 kB)

 

 

Lyökäämme käsi kätehen! Karjalaista perinnetietoa lasten ohjaajille

on Karjalaisen Nuorisoliiton vuonna 2000 julkaisema perinnetietokansio. Se on kattava peruspaketti karjalaisen kulttuurin eri osa-alueista.

JOHDANTO

Karjalaisen kansanperinteen maailma on monisäikeinen, kiehtova ja yllätyksellinen. Se tempaa mukaansa ja houkuttelee tietämään lisää. Myös lasten mielikuvitus ja tekemisen ilo ovat rajattomia. Kansanperinteen ja lasten ohjaamisen yhdistämisestä syntyi perinnekansio Lyökäämme käsi kätehen. Karjalainen perinne on täynnä tapoja ja tarinoita, joita voi hyödyntää lasten leikkien ja puuhailun lähtökohtina. Tähän perinnekansioon on koottu välähdyksiä karjalaisesta kansanperinteestä lapsille mielekkäästä näkökulmasta. Lyökäämme käsi kätehen on tarkoitettu toimimaan apuna ja virikkeenä kaikille lapsia ohjaaville kansantanssisuroista päiväkoteihin.

Lyökäämme käsi kätehen on jaettu yhdeksään erilliseen aihepiiriin. Kustakin teemasta on materiaalia yhden opetuskerran tarpeisiin, toki mahdollisuuksien ja kiinnostuksen mukaan ei perinteen lejeihin tutustumiseen voi käyttää aikaa enemmänkin. Jokainen osio koostuu taustatietoa antavasta tekstiosasta ja aiheeseen liittyvistä käytännön tehtävistä. Opetustuokiot voivat rakentua pelkästään näiden varaan, mutta ohjaajien omat ideat ja harjoitukset mahtuvat myös helposti mukaan.

Karjalaisuus ja karjalainen kulttuuri ovat siirtyneet aikojen saatossa sukupolvilta toisille. Tämän luonnollisen jatkuvuuden lisäksi perinteen vaaliminen on tänä päivänä paljolti myös Karjalaisen Nuorisoliiton harteilla. Mennyt elämäntapa jää helposti uinumaan unohduksiin, jollemme ammenna sen sisältämiä voimavaroja tähän päivään ja sovella vanhaa perinnettä nykyajan elämään. Toivomme antoisia hetkiä karjalaisen kansanperinteen parissa!

>> Työryhmä Tomi Härmä, Mika Kaleton, Tuija Malinen

 


 

Kehveli-kerhomateriaali - Ohjaajan opas

on Karjalaisen Nuorisoliiton vuonna 2005 julkaisema lasten kerhojen ohjaajille.

 

JOHDANTO

Karjalaisen kulttuurin välittämiseen lapsille on jo pitkään kaivattu uusia keinoja ja välineitä, jotka vastaisivat tämän päivän lasten tapaa toimia ja harrastaa. Evakkosukupolvien vanhetessa eletään aikoja, jolloin karjalainen kansanperinne ei enää siirry automaattisesti sukupolvelta toiselle. Karjalainen kansankulttuuri on kuitenkin rikkaus, jonka halutaan olevan myös nykylasten ulottuvilla.

Kehveli-kerhojen toimintaidea on kehitetty juuri sen vuoksi, että karjalainen kulttuuri välittyisi lapsille. Kehveli-kerhot ovat yleiskerhoja, niissä voidaan esimerkiksi askarrella, laulaa, leikkiä, ja retkeillä.

Kehveli-kerhomateriaalin alkuosa siäsltää ohjeita ja vinkkejä moneen kerhotoiminnan arkeen liittyvään kysymykseen. Materiaalin toinen osa sisältää toimintaideoita mm. perinteisiä leikkejä, askarteluohjeita ja perinnehetkiä.

>>Toimittanut Maiju Poikolainen sekä Anna-Riikka Lavia, Leena Rintala.