på svenska

Karelska ungdomsförbundet r.f. är en landsomfattande organisation i Finland, som har som mål att befrämja och värna om den karelska kulturen.

För att uppnå målen arrangerar förbundet till exempel kurser och temadagar i många olika intresseområden samt fester, utflykter och läger. Förbundet dessutom stöder de lokala föreningarnas verksamhet genom att anordna högklassig ledarutbildning, producera inlärnings- och ledarmaterialer och erbjuda ledningsassistens.  

Medlemsföreningarnas verksamhet spänner över ett stort fält och består av kulturell verksamhet såsom folkdans, folkmusik och teater, samt handarbete, idrott och gymnastik, läger- och traditionsverksamhet mm.

Förbundet organiserar årligen många olika riksomfattande evenemang. I april firas vårdagar landet runt, då danstävlingar och kulturförestellningar arrangeras vid sidan av ett intressant kulturprogram. Den karelska sommarfesten (Karjalaiset kesäjuhlat) organiseras tillsammans med det Karelska Förbundet r.f. Sommarfestenshöjdpunkten är det fängslande tåget med musik och dans och ett gemensamt framförande i folkdans på huvudfesten. På sommarfesten ebjuds ett mångsidigt program för ungdomar, till exempel aftonunderhållningar, workshops, hantverkskurser och konserter.

Förbundet består av dryga 2000 personliga medlemmar, av vilka de flesta är under 29 år, och 40 lokala föreningar. Vid sidan av personlingt medlemskap är det också möjligt att inträda i det Karelska ungdomsförbundet som föreningsmedlem (för distrikter av karelska föreningar och deras ungdomssektioner, registrerade karelska föreningar med ungdomsverksamhet och somliga registrerade ungdomsföreningar) eller understödsmedlem. Medlemskatsblanketter för olika medlemskap hittar ni här. Medlemsavgift för personliga medlemmar är 10€ per år. Välkommna med!

Ni kan alltid nå oss på:
Karjalainen Nuorisoliitto ry
Sitratori 3
00420 Helsingfors
tel. 045 673 3223
toimisto (at) karjalainennuorisoliitto.fi