Jäsenseuroille

TOIMINTATIEDOT
 

Jäsenseuran tukipaketti -hankkeen turvin kehitettiin uusi toimintatietojen keräys- ja raportointijärjestelmä. Ministeriön uudistettujen ohjeitten sekä seuroilta saadun palautteen pohjalta keväällä seuroissa esitelty versio on muokattu lopulliseen muotoonsa.

Ohjaajien ja luottamushenkilöiden yhteystiedot kerätään tästä eteenpäin erillisellä kyselyllä.  Näin varmistetaan, että liitolla on ajantasaiset tiedot jäsenseuroista. Ne täytetään 20.2.2017 mennessä tällä lomakkeella.

Toimintatiedot kerätään Google Driveen ladattujen tiedostojen avulla. Niiden keräämiseen osallistuvat kaikki ohjaajat oman ryhmänsä/kerhonsa osalta sekä valitut luottamushenkilöt muun toiminnan osalta. Toimintatiedot kerätään erikseen keväältä ja syksyltä. Yhteenveto näistä täytetään omaan koonti-tiedostoonsa. Siitä tiedot siirretään kyselylomakkeeseen 20.2.2017 mennessä.

1_toimtietotäyttöohje2016.pdf (195 kB)
Täyttöohjeet
KN_Toimintatietolomakkeet_2016_kevät.xlsx (1.9 MB)
tiedot keväältä
KN_Toimintatietolomakkeet_2016_syksy.xlsx (1.9 MB)
tiedot syksyltä
KN_Toimintatiedot_KOONTI_2016.xlsx (47 kB)
koontilomake

PRONSSISEN TANHUMERKIN SUORITUSPERUSTEET
 

Nuorisoliiton Kansantanssityöryhmä on hyväksynyt uudistetut pronssisen tanhumerkin suoritusperusteet.

Voit ladata suoritusperusteet sekä suoritukseen kuuluvan kansallispukuvihkosen materiaaleineen alta.

Pronssimerkin kokeen voi järjestää omassa seurassa. Sovi suorituspäivästä toimiston kanssa.

JÄSENSEUROILLE

Täältä löydät Jäsenseuran tukipaketti -koulutuksessa läpikäytyjä tiedostoja jäsenseurasi tarpeisiin. Ole hyvä.

MS Word -tiedostokerholaisen yhteystiedot - ilmoittautuminen.docx (24 kB)
Ilmoittautumislomake harrastukseen/yhteystietojen keräämiseen.
Tuntematon tiedostomuotokerholaisten yhteystiedot.xls (44 kB)
Ryhmän yhteystietojen keräämiseen.
MS Word -tiedostoKN_tapahtuman_idean_rakentaminen.doc (29 kB)
Tapahtuman suunnitteluun avuksi.
MS Word -tiedostoKN_toiminta_ajatuskaavake.doc (23 kB)
Seuran toiminta-ajatuksen työstämiseen. Kannattaa käydä läpi 3-4 vuoden välein.
MS Word -tiedostoKN_toimintavuoden_suunnittelun_apupaperi.doc (31 kB)
Toimintavuoden suunnittelun hahmottamiseen.
MS Excel -tiedostoOK-kurssien suunnittelupohja.xlsx (828 kB)
Opintokeskuksen kurssien toteutuksessa käytettävät materiaalit.
MS Word -tiedostoTOSU_TOKE_pohja.doc (152 kB)
Toimintasuunnitelman ja -kertomuksen pohjat.
Tuntematon tiedostomuotoYhdistyksen vuosikello_Excel.xls (28 kB)
Vuosisuunnittelun apupaperi.
MS Word -tiedostoHUOLTAJAN SUOSTUMUS.docx (24 kB)
Huoltajan suostumus lapsensa osallistumisesta tapahtumaan.