Karjalaisen Nuorisoliiton liittokokous 29.4.2018

12.4.2018

KUTSU LIITTOKOKOUKSEEN

 

KARJALAINEN NUORISOLIITTO RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN LIITTOKOKOUS
29.4.2018 TAMPEREELLE

Tervetuloa Karjalainen Nuorisoliitto ry:n sääntömääräiseen liittokokoukseen, joka pidetään Kevätpäivien yhteydessä Tampereella sunnuntaina 29.4. klo 11.30. Paikkana on Sampolan auditorio, Sammonkatu 2, Tampere. Valtakirjojen tarkastus alkaa klo 11.00. Kokouksessa käsitellään liiton sääntöjen 9 §:n mukaiset asiat.

Nuorisoliiton varsinaisena jäsenenä oleva yhteisö valtuuttaa liittokokoukseen yhden (1) edustajan käyttämään yhteisön ääniä sekä nimeää edustajalle vähintään yhden (1) varaedustajan. Yksityinen henkilö voi käyttää äänioikeuttaan myös asiamiehen välityksellä.

Liiton kokouksissa kullakin varsinaisella jäsenellä on ääniä seuraavasti:

  • liiton jäsenenä olevilla rekisteröidyillä karjalaisseurojen piireillä kullakin 70 ääntä
  • muilla jäsenenä olevilla yhteisöillä kullakin kymmenen (10) ääntä jokaista alkavaa
    10 jäsentä kohden, kuitenkin enintään 200 ääntä
  • yksityisillä henkilöillä kullakin yksi (1) ääni

Yhdistyksen edustajamääriä laskettaessa katsotaan jäsenmääräksi se määrä, jonka yhdistys on ilmoittanut viimeisessä toimintatieto-lomakkeessaan. Mikäli yhdistys on liittynyt liittoon kuluvana vuonna, on sillä oikeus lähettää liittokokoukseen edustajia sen jäsenmäärän mukaisesti, minkä se on jäsenhakemuksessaan ilmoittanut. Yhdistys voi tarkistaa edustajamääränsä liiton toimistosta.

Edustajilla tulee olla asianmukaisesti allekirjoitettu valtakirja. Loput kokouspaperit lähetetään sähköisenä yhtenä kappaleena seuranne/piirin (nuorisojaoston) puheenjohtajalle tai toiminnasta vastaavalle henkilölle viimeistään 24.4.

Liittokokousedustajille on tarjolla lounas Sampolassa klo 11.00–13.30 hintaan 8 €. He ovat myös tervetulleita seuraamaan Kevätpäivien pääjuhlaa Sampolan juhlasaliin klo 14.00-15.30. Molemmista pyydämme ilmoittamaan etukäteen.

Tervetuloa!

Karjalainen Nuorisoliitto ry
hallitus